Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, tp. Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CP XD đô thị Sông Hồng
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 16.353m3
Comments for this post are closed.