THÔNG TIN CHUNG

 • Tên gọi công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc
 • Tên giao dịch quốc tế: Sai Gon - Kinh Bac Construction Share Holding Corporation.
 • Tên viết tắt:  SKB
 • Địa chỉ Trụ sở chính: Lô KT1 - KCN Quế Võ - Bắc Ninh
 • Điện thoại: 02413.634.634                  Fax: 02413.634.564
 • Vốn điều lệ: 25 tỷ đồng                         MST: 2300238254

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

 • Sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm và các cấu kiện bê tông cốt thép.
 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng cầu đường, san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình điện đến 35KV.
 • Tư vấn xây dựng.
 • Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; môi giới, đấu giá bất động sản.
 • Dịch vụ kiểm đếm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, và trang trí nội thất.
 • Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng vật tư, nguyên vật liệu, hàng kim khí điện máy, lương thực phẩm, hương liệu phục vụ công nghiệp thực phẩm.
 • Dịch vụ thương mại.
 • Cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi.
 • Tư vấn, đầu tư trong và ngoài nước.
 • Xây dựng thủy lợi.
 • Mua bán máy tính và các thiết bị điện tử; dịch vụ điện tử tin học.
 • Thi công đóng cọc bằng thiết bị ép thủy lực, thí nghiệm tĩnh cọc, thí nghiệm tải trọng động của cọc.
 • Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

 • Hội đồng quản trị: Gồm các thành viên từ các cổ đông sáng lập SKB
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị: do Hội đồng quản trị bầu ra, thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, định hướng doanh nghiệp phát triển.
 • Giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm điều hành chung đối với hoạt động của SKB.
 • Ban kiểm soát: Đại diện cho chủ sở hữu, gồm các thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, và thực hiện việc giám sát hoạt động của Giám đốc.
 • Phòng HC Nhân sự: Chịu trách nhiệm về quản lý nhân sự, chế độ lương thưởng.
 • Phòng Kế toán: Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính như  xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn…
 • Phòng kinh doanh: trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các họat động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần…
 • Phòng công nợ: chịu trách nhiệm thu hối dòng tiền về cho Công ty.
 • Ban kiểm soát nội bộ: Giúp việc cho Giám đốc và thực hiện việc kiểm soát hoạt động của các Khối chức năng.
 • Trạm trộn bê tông: Chịu trách nhiệm thực hiện tiến độ đơn hàng do phòng kinh doanh đặt.
 • Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm kiểm soát vật liệu đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra. Đồng thời đưa ra cấp phối chạy chuyển trạm trộn thực hiện.
 • Bộ Phận sửa chữa: Chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tất cả máy móc thiết bị của công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP XÂY DỰNG SÀI GÒN - KINH BẮC

So-do-to-chuc

office-skb

tram-tron-be-tong

flycam-3

flycam-4

staff

hr-skb