Mạng lưới cung cấp tại miền Bắc

location-1  Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

location-1  Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Bắc Ninh

location-1  Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

location-1  Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh

location-1  Khu công nghiệp VSIP, Bắc Ninh

location-1  Khu công nghiệp Khai Sơn Thuận Thành, Bắc Ninh

location-1  Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang

location-1  Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang

Mạng lưới cung cấp tại miền Nam

location-1 Khu công nghiệp Tân Tạo, Tp.Hồ Chí Minh

location-1 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh