Dự án Đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CP cầu 3 Thăng Long
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 9.657m3
Comments for this post are closed.