Nhà máy Canon – KCN Quế Võ

  • Đơn vị thi công: Công ty Obayashi
  • Thời gian xây dựng: năm 2005
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 9.631m3
Comments for this post are closed.