Nhà máy MITAC, KCN Quế Võ, Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH An Quý Hưng
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 12 năm 2013 đến tháng tháng 6 năm 2014
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 5.500m3
Comments for this post are closed.