Tòa nhà AGRIBANHK Bắc Ninh, tp. Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CP Confitech Tân Đạt
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 2.880m3
Comments for this post are closed.