Toà nhà MB Bắc Ninh, tp. Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Duyên Hải – chi nhánh Hà Nội
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 11 năm 2014
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 1.600 m3
Comments for this post are closed.