Tòa Nhà TTTM DABACO Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CP XD Vinaconex số 1
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 11 năm 2014
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 4.599.8m3
Comments for this post are closed.