Tòa nhà VIETTEL Bắc Ninh, tp Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CPPT & XD nhà số 6
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 9.304m3
Comments for this post are closed.