VNPT Bắc Ninh

  • Đơn vị thi công: Công ty CP đầu tư XD & TVTK Constrexim
  • Thời gian xây dựng: từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 5 năm 2014
  • Tổng sản lượng bê tông SKB cung cấp: 13.698m3
Comments for this post are closed.